Home > Brandblusopleidingen

Brandblusopleidingen

Snel en doeltreffend optreden tegen brand is van cruciaal belang. Om een beginnende brand op succesvolle wijze te bestrijden vergt dit van iedereen op de werkvloer een gepaste waakzaamheid en enige deskundigheid in het gebruik van kleine blusmiddelen. 

Ook de wetgever heeft heel veel aandacht voor brand.

Zo legt men de werkgevers o.a. de verplichting op om de nodige maatregelen te nemen om brand te voorkomen, om ieder begin van een brand snel en doeltreffend te bestrijden, om te waarschuwen en alarm te geven, om de veiligheid van personen te verzekeren en zo nodig een snelle en gevaarloze ontruiming te voorzien, ...

Met deze opleiding leert u alvast hoe deze kleine blusmiddelen te gebruiken. U leert een brand in zijn aanvangsfase aan te pakken waardoor u dankzij het snel en kordaat optreden meestal grote rampen kunt vermijden.

Het is een interactieve opleiding waarbij naast de theorie vooral aandacht gaat naar de praktijk. Door het blussen van een aantal kleine branden leert u op een veilige en correcte wijze gebruik te maken van een aantal blusmiddelen in de praktijk.

Onze eigen instructeurs geven de lessen. Zij hebben verschillende jaren praktijkervaring bij de brandweer.