Home > Kalender

Opleidingen 2018 in open aanbod:

Levensreddend handelen bij kinderen - Lochristi -3 lesuren Reanimeren met gebruik van een AED - Lochristi - 2 lesuren Bijscholing nijverheidshelper - Lochristi - 4 lesuren


Cursus levensreddend handelen bij kinderen Lochristi

Zaterdag 14 april van 09u00 tot 12u00: VOLZET

Zaterdag 14 april van 18u00 tot 21u00: VOLZET

Vrijdag 25 mei 2018 van 19u00 tot 22u00: nog 5 vrije plaatsen

Vrijdag 08 juni 2018 van 19u00 tot 22u00: nog 11 vrije plaatsen

Zaterdag 16 juni van 18u00 tot 21u00: nog 06 vrije plaatsen


Wil je alles leren over Levensreddend Handelen bij Kinderen? 

Werk je in een crèche of kinderopvang en heb je je officiële attest nodig? 

Of wil je als ouder gewoon weten wat je moet doen als je kind in nood is?

Conform de afspraken met Kind & Gezin.

Tijdens deze praktijkgerichte les krijg je snel de verschillende aspecten van eerste hulp voor kinderen onder de knie. Na deze cursus weet jij perfect hoe je een kindje in nood kan helpen en zelfs het leven kan redden! Thema's die o.a. aan bod komen zijn: 

 • Correct alarmeren van de hulpdiensten 
 • Evalueren van de vitale toestand van baby's en kinderen
 • Reanimatie bij baby's tot 1 jaar
 • Koortsstuipen
 • Reanimatie van kinderen vanaf 1 jaar tot de puberteit
 • Verslikking
 • Wondzorg
 • Brandwonden
 • Vergiftiging
 • Gebruik van een AED toestel.
 • en nog veel meer

Dit zowel theorie als praktijk.
Na de les ontvangen de cursisten een officieel attest "levensreddend handelen bij kinderen", erkend door Kind en Gezin, met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Deze opleiding bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk 

Kostprijs: 30 euro per persoon.(prijs is BTW inbegrepen)

inbegrepen in de prijs:

 • opleiding 3 lesuren
 • 1 cursus "levensreddend handelen bij kinderen" per cursist!   
 • een hapje en een drankje tijdens de pauze
 • attest van opleiding

De opleiding gaat door in ons leslokaal te Lochristi, Bosstraat 48.

 Inschrijven via info@ehbo.vlaanderenReanimeren met gebruik van een AED

Zaterdag 5 mei 2018 van 18u00 tot 20u00: nog 9 vrije plaatsen

Vrijdag 1 juni 2018 van 19u00 tot 21u00: VOLZET

Iemand die een hartstilstand doet heeft een grotere overlevingskans als je een Automatische Externe Defibrillator (AED) gebruikt.

Een AED toestel is een draagbaar toestel dat je helpt bij een reanimatie. Je kleeft gewoon de elektroden op de borstkas van het slachtoffer. Dan maakt de AED een analyse. Het toestel beslist zelf of het een stroomstoot door het hart zal toedienen. Zodra je de AED activeert, helpt het toestel je met gesproken instructies tijdens de reanimatie. Handig en vooral heel veilig! 

Tijdens deze praktijkgerichte les krijg je snel de verschillende aspecten van een AED toestel onder de knie. We beperken ons tijdens deze opleiding niet tot één toestel maar tonen verschillende merken...het principe blijft steeds gelijk. Na deze cursus weet jij perfect hoe je een AED moet gebruiken! 

Thema's die o.a. aan bod komen zijn: 

 • Basisreanimatie: hartmassage en beademen 
 • Beademen met hulpmiddelen 
 • Correct gebruik van het AED toestel
 • Veiligheidsaspecten van de AED
 • Wanneer dient de AED een shock toe? Wanneer niet?
 • Hoe leg ik op een correcte manier de pads aan?
 • en nog veel meer.

Deze opleiding bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk 

Kostprijs: 25 euro per persoon. (prijs is BTW inbegrepen)


inbegrepen in de prijs:

 • opleiding 2 lesuren
 • 1 cursus "reanimatie met gebruik van een AED"
 • een hapje en een drankje tijdens de pauze
 • attest van opleiding

Om de kwaliteit van deze opleiding hoog te houden laten we maximum 12 deelnemers toe per opleiding!

De opleiding gaat door in ons leslokaal te Lochristi, Bosstraat 48.

 Inschrijven via info@ehbo.vlaanderen


Bijscholing nijverheidshelper - Lochristi - 4 lesuren

Inhoud:

 • correcte alarmering van de hulpdiensten
 • dringende geneeskundige hulpverlening, wat is nieuw?
 • rautek en veiligheidshouding
 • benadering van een bewusteloos slachtoffer
 • de nieuwste reanimatierichtlijnen ERC 
 • gebruik van een AED toestel.

Na deze opleiding ontvangt de cursist een wettelijk attest van deze bijscholing  conform het KB 15/12/2010.


Inschrijven viainfo@ehbo.vlaanderen
Prijs: 80 euro per persoon.
Data: zaterdag 5 mei 2018 van 08u00 tot 12u00

Deze opleiding gaat door in ons leslokaal te Lochristi, Bosstraat 48.

Om de kwaliteit van deze opleiding hoog te houden laten we maximum 12 deelnemers toe per opleiding!